Stromy vyprávějí

Stromy vyprávějí

Budujte vztah k přírodě a poučte se o životě dřevin

Ústředním dějištěm tohoto projektového půldne je zámecký park, honosící se stovkami domácích, ale i exotických dřevin. Průvodcovská postava knížecího nadlesního pomáhá v dětech budovat vztah k přírodě, nenápadnou formou jim předává poučení o životě dřevin, ale i jejich škůdcích a chorobách. Děti se učí vyvozovat informace z pozorování přírody. Projekt usiluje o to probudit v žácích povědomí o ekologii a posílit jejich vztah k přírodnímu prostředí, v němž se běžně pohybují.

Velikost skupiny Délka Cena
Skupiny do 20 dětí 180 min 3 600,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí 180 min 180,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Cíl projektu

Žák dovede poznat stromy v zámeckém parku, uvědomuje si jejich funkci v ekosystému.

Učivo

  • Rovnováha v přírodě
  • Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana
  • Ekosystém

Popis projektu

Děti vlastním pozorováním poznávají znaky stromů, porovnávají je a své poznatky zapisují do záznamových tabulek a dále s nimi pracují. Společně s panem nadlesním určují rozdíly mezi přirozeným a umělým ekosystémem, učí se, jak pomoci zabránit ztrátě rovnováhy v přírodě.

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu je návštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 99 Kč pro děti školního i předškolního věku.


Stromy vyprávějí - fotogalerie

Logo Koulier

České Vánoční ozdoby z Oflendy

Více informací

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: