Kalendář akcí

Historie zámku Loučeň

První zmínka o obci Loučeň z roku 1223

Ve středověku a raném novověku se na Loučeni střídají nepříliš známá a významná jména majitelů. Zásadní proměnu vnáší do historie panství třicetiletá válka. Tehdy, konkrétně roku 1623, přicházejí na Loučeň Valdštejnové. Od té doby Loučeň nebyla prodána, což nepřímo ukazuje na její hodnotu.

To, že se jejími držiteli stali po Valdštejnech postupně ještě dva další šlechtické rody, bylo způsobeno tím, že se u předchozích rodů nedostávalo mužských potomků. Každá změna erbu na loučeňském panství po roce 1623 (na zámku následně vládli Fürstenberkové a po nich Thurn - Taxisové) tak byla důsledkem sňatkové politiky, kdy ženská dědička z předchozího rodu uvedla svým sňatkem na Loučeň rod nový.

Historické milníky zámku Loučeň

Rok Událost
1223 První zmínka o obci Loučeň obklopené královskými hvozdy Svatojiřského lesa.
do r. 1618 Na Loučeni se často střídají majitelé, většinou z řad nižší šlechty.
1618 Stavovské povstání, do něhož byla zapojena velká část české šlechty, po následné porážce stavů dochází k zásadním změnám v držení jednotlivých panství, kdy vzbouřenci poražení císařem ztrácejí své majetky - takové změny se nevyhnou ani Loučeni.
1622 Loučeňské panství zkonfiskováno Václavu Berkovi z Dubé za účast ve stavovském odboji, Berka bezprostředně předtím, po porážce stavovského povstání, uprchl ze země.
1623 Zámek kupují Valdštejnové, konkrétně Adam z Valdštejna, strýc evropsky proslulého vojevůdce Albrechta z Valdštejna.
1704 - 1713 Vybudování současného barokního zámku, stavebníkem Karel Arnošt hrabě z Valdštejna, stavitelem F. M. Kaňka.
1733 (resp. 1752) Umírá poslední mužský potomek rodu Valdštejnů, rod má ještě ženského potomka, a to velmi netolerantní Marii Annu (tato rázná žena přitvrdila robotu, pronásledovala tajné evangelíky v Jabkenicích apod.), už předtím provdanou za volnomyšlenkářského Josefa Arnošta z Fürstenberka (manželé žili více méně odděleně - ona v Dobrovici, on na Loučeni, pár zůstal bezdětný) - Valdštejny tedy definitivně po smrti Marie Anny roz. z Valdštejna (+1752) střídají Fürstenberkové, na konci vlády Fürstenberků se obora z okolí Loučeně přesouvá k Jabkenicím, což se ukáže jako výhoda zvláště poté, co loučeňskou oboru po roce 1800 silně zdecimují ruská protinapoleonská vojska .
1809 Pány na Loučeni se stávají Thurn - Taxisové - prvním majitelem z tohoto rodu byl Maxmilian Thurn - Taxis, hlavním sídlem rodu zůstává alespoň pro hlavní linii rodu německé Řezno - to se ovšem stalo vskutku reprezentativním hlavním sídlem až v polovině 18. století, kdy se jeden z Thurn - Taxisů stal zástupcem císaře na bavorském zemském sněmu, Loučeň získává nový rod Thurn - Taxisů, stejně jako předtím Fürstenberkové, opět sňatkem se ženou z rodu Fürstenberků, po několikaletém soudním sporu dvou Fürstenberkoven o dědictví.
1813 Loučeň hostí císaře Františka I. a ruského velkoknížete Konstantina.
1814 Thurn - Taxisové si kupují jako nové rodinné sídlo palác v Letenské ulici na Malé Straně v Praze.
1828 Počátek budování anglického zámeckého parku za Karla Anselma Thurn - Taxise.
1831 Karel Anselm Thurn - Taxis zakládá v nedaleké Dobrovici významný cukrovar, dodnes funkční.
1834 Stavba Úřednického domu na Loučeni z iniciativy Karla Anselma Thurn - Taxise (dnešní zámecký hotel Maxmilian).
1844 Historická živnost rodu Thurn - Taxisů se poprvé projevuje i na Loučeni, kde je otevřena poštovní sběrna, roku 1861 povýšená na regulérní poštovní úřad.
1866 Vznik prvního dřevěného mostu, spojujícího zámecké budovy s parkem.
1868 Zámecký park je obehnán zdobným litinovým plotem s podezdívkou.
1869 Thurn - Taxisové kupují zámek v 5 km vzdálených Mcelích, užívat ho bude tradičně nejstarší syn rodu do doby, než se stane dědicem celého panství.
1870 Zprovozněna železnice Nymburk - Mladá Boleslav, která míjí Loučeň ve vzdálenosti 4 km.
1875 Svatba Alexandra Thurn - Taxise s Marií von Hohenlohe, tímto sňatkem vstupuje do rodiny mimořádná múzická bytost, která udržuje kontakt s mnoha umělci (např. německý básník Rainer Maria Rilke, který Loučeň dvakrát navštíví) a sama má solidní výtvarné nadání, o němž svědčí mnoho Mariiných obrázků vystavených v zámecké expozici.
1875 - 1884 V myslivně v Jabkenicích tráví posledních 9 let svého života skladatel Bedřich Smetana, protože jeho zeť i bratr pracují jako správci thurn - taxisovských lesů, stává se blízkým přítelem rodiny a opakovaně koncertuje na loučeňském i mcelském zámku, v roce 1880 dokonce věnuje knížecímu páru skladbu nazvanou "Z domoviny".
1893 Pila v blízkých Jabkenicích přestavěna na palírnu slivovice, 1903 tu zahajuje provoz povidlárna.
1906 Loučeň povýšena na městys.
1911 Do zámku na Loučeni je zavedena elektřina. Založení stanice na šlechtění řepného semene v Semčicích.
1924 Alexander Thurn - Taxis poskytuje budovu sirotčince pro účely měšťanské školy Loučeň.
1929 První zpřístupnění interiérů zámku Loučeň veřejnosti.
1935 Alexander Thurn - Taxis věnuje jabkenickou myslivnu Společnosti Bedřicha Smetany, stoupají dluhy rodiny, která je dokonce nucena přijmout tak nepopulární opatření, jako je zpoplatnění vstupu do knížecích lesů pro houbaře a turisty.
1939 Smrt Alexandra Thurn - Taxise, velkého příznivce žen, lovu, koňských dostihů, cestování a netradičního podnikání.
1945 Interiéry zámku v závěru války vybrakovány sovětskou armádou a místním obyvatelstvem.
1946 Narušený zámek procházejí památkáři - odvezen zbytek inventáře, především všechny písemnosti a obrazy, méně hodnotná část zbývajícího mobiliáře prodána za soudní odhad.
1949 Zámek přebírá ministerstvo dopravy jako rekreační a výukové středisko pro své zaměstnance.
1959 - 1968 Zámek slouží jako železniční učiliště s internátem, v parku se konaly dětské tábory.
od r. 1968 Uživatelem zámku dopravní institut, Panský (úřednický) dům slouží až do r. 1979 jako škola, bezprostředně poté je přestavěn na hotel.
2000 Vlastníkem zámku a parku Loučeň se stává LOUČEŇ a.s. (nyní Zámek Loučeň a.s.).
7.7.2007 Zpřístupnění zámku s nově vybudovanou expozicí, do níž se vracejí některé kusy původního mobiliáře, zároveň otevřen park s jedinečným souborem 10 bludišť a labyrintů, ke kterým v roce 2011 přibývá 11. labyrint a v roce 2016 pak jako pocta pro krále Karla IV. 12. labyrint.

Historie zámku Loučeň - fotogalerie

Logo Koulier

České Vánoční ozdoby z Oflendy

Více informací

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: