Alexander Thurn Taxis

Alexander Thurn Taxis

Publikováno: 02.05.2019

Zámkem Loučeň vás vždy provází postava z jeho bohaté minulosti. Například majorátní pán loučeňsko-dobrovického panství kníže Alexander Jan Vincenc Thurn-Taxis. Stojí za to se s ním seznámit blíže.

1. prosince 1851 se narodil princ Alexander Jan Vincenc z Thurnů a Taxisů. Po smrti svého otce Hugo Maxmiliána převzal panství a pokračoval ve všem dobrém, co tu jeho předkové započali. Jako čestný rytíř Maltézského řádu se stal velkým filantropem a nelitoval rozsáhlých investic do charitativních záležitostí, do podpory místních spolků nebo do řádné péče o celý region. Financoval provoz sirotčince, podporoval okolní školy velkorysými dary, místnímu Sokolu věnoval pozemek, budovu a materiál na zbudování sokolovny a cvičiště, část lesa věnoval na postavení dětské ozdravovny, Národnímu muzeu přivezl z exotických výprav řadu vzácných exponátů do sbírek, nadaným chudým dětem sponzoroval vzdělání, finančně nebo stavebním materiálem také pomáhal občanům, které postihl požár. 

Princ a později kníže Alexander miloval hudbu, výtečně hrál na housle a při jeho hře jej často doprovázel v nedalekých Jablkynicích žijící Bedřich Smetana. 

Loučeňské sídlo Thurn Taxisů často navštěvovaly význačné osobnosti, například spisovatel Mark Twain, spisovatelka Karolína Světlá, básník Rainer Maria Rilke, sbormistr Hlaholu Karel Bendl a další. 

Díky Alexanderovi se roku 1906 stala obec Loučeň městysem a získala právo užívat znak. Alexander se o obec a okolí příkladně staral, zařídil elektrifikaci sokolovny, hostinců, školy, sirotčince, domu lékaře a samozřejmě celého zámeckého areálu. I dnešní lovecký hotel Jívák stojící u stejnojmenného rybníka byl postaven na jeho pokyn.

K Alexanderovi patří zvířata. Byl nadšeným myslivcem a lovcem, pečoval o jablkynickou a vlkavskou oboru, kde mimo jiné choval i mufloní zvěř. Do zahraničí pak jezdil lovit exotická zvířata, bizony, lvy, tygry a další.  Trofeje pak často věnoval Národnímu muzeu. Nesmíme zapomínat ani na lásku ke koním. Jako člen Sdružení majitelů závodních stájí a chovatelů plnokrevníků zřídil stáj dostihových koní a povolal anglického žokeje Richarda Harryho Fletchera, aby jeho koně trénoval. Ten pak se svými svěřenci třikrát vyhrál slavnou Velkou Pardubickou, kde bez problémů překonal i proslulý Taxisův příkop, pojmenovaný po Alexanderově příbuzném - Egonu Thurn Taxisovi z německého Regensburgu.

Celým regionem milovaný kníže Alexander umírá 21. července 1939 v požehnaném věku 88 let. 

V novodobé historii zámku zpravidla ztvárňuje roli knížete Alexandra náš bard mezi průvodci, herec Jaroslav Synek, známý například rolí Kanta v Horáčkově lyrikálu Kudykam.


Logo Koulier

České Vánoční ozdoby z Oflendy

Více informací

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: